Wat is VISSIM en wat zijn de voordelen?

VISSIM simulatie Exante

Wat is VISSIM?

VISSIM is een  microsimulatieprogramma ontworpen om verkeerspatronen en het gedrag van individuele voertuigen, inclusief fietsers en voetgangers, te simuleren. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen biedt VISSIM een nauwkeurig beeld van hoe veranderingen in verkeersstroom of -infrastructuur van invloed kunnen zijn op het dagelijkse verkeer. VISSIM helpt bij het ontwerpen van efficiënte, veilige en optimaal functionerende verkeerssystemen.

De voordelen van VISSIM-simulaties

VISSIM biedt vele voordelen:

  • Realistische simulaties: elk voertuig wordt individueel gesimuleerd, waarbij belangrijke factoren zoals interacties tussen verschillende weggebruikers en omgevingsinvloeden worden meegenomen.
  • Visualisatie van verkeersstromen: VISSIM maakt complexe verkeersstromen visueel begrijpelijk, ideaal voor presentaties aan stakeholders zoals gemeenten of bewoners.
  • Optimalisatie van ontwerpen: Of het nu gaat om kruispunten, verkeerslichtregelingen of prioritering van het openbaar vervoer, VISSIM helpt bij het ontwerpen en testen van efficiënte en verkeersveilige oplossingen.

Hoe VISSIM uw verkeersproject kan verbeteren

Met het gebruik van VISSIM binnen uw project kunt u:

  • Nauwkeurige voorspellingen doen: Voorspel de impact van verkeersmaatregelen voordat ze worden uitgevoerd.
  • Betrokkenheid van belanghebbenden vergroten: Maak gebruik van de 3D-animatiemogelijkheden van VISSIM om complexe verkeerssituaties toegankelijk en begrijpelijk te maken voor een breed publiek.
  • Verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren: Optimaliseer verkeerslichten en kruispunten voor een veiligere en soepelere doorstroming.

Conclusie

VISSIM is een krachtig hulpmiddel bij het ontwerpen. Met geavanceerde simulatiecapaciteiten en visualisatietools kan VISSIM de manier waarop projecten worden gepland, uitgevoerd en gepresenteerd verbeteren, wat leidt tot betere resultaten voor alle betrokkenen.

Meer informatie

Als u wilt onderzoeken welke effecten aanpassingen kunnen hebben of verschillende scenario’s wilt verkennen, kunt u contact opnemen met onze adviseurs