Nieuws

Verkeersveiligheidsaudit

Waarom kiezen voor een VVA?

Misschien herken je het wel als je ergens mee bezig bent of iets uitdenkt; dat je iets over het hoofd ziet. Meestal is dat niet erg en kun je het gemakkelijk oplossen. Bij het ontwerpen van een nieuw verkeersplan kan er ook wel eens iets over het hoofd gezien worden. Er is namelijk zoveel waar rekening mee gehouden moet worden. Of afwegingen die gemaakt worden vanwege andere disciplines. Denk hierbij aan financiële zaken en eigendommen van anderen. Om dit te combineren in één ontwerp zorgt ervoor dat er door het samenbrengen van alle disciplines keuzes gemaakt. Dit kan ten koste gaan van de verkeersveiligheid. De gevolgen die dit met zich meebrengt kunnen groot zijn. Een weg opnieuw aanpassen na een fout kost een gemeente of provincie tijd en geld. Maar je moet er vooral niet aan denken dat er daardoor een (ernstig) ongeval plaatsvindt!

De verkeersveiligheidsauditor

Door een verkeerskundige een verkeersveiligheidsaudit uit te laten uitvoeren, kan onze opdrachtgever vooraf de struikelpunten uit het ontwerp halen. Of nog eens extra nadenken over de keuzes die gemaakt zijn.

Naast de veiligheid is een VVA ook handig om aan omwonenden te laten zien waarom er voor een bepaalde verkeerssituatie gekozen is. Op die manier kun je aantonen dat de verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel in het ontwerp is.

Hoe gaat een verkeersveiligheidsaudit in zijn werk?

Er zijn twee manieren om de verkeersveiligheidsaudit uit te voeren. Allereerst als collegiale kwaliteitstoets. Daarnaast als een externe en onafhankelijk toets. Omdat wij in deze situatie niet betrokken zijn bij het plan kunnen wij onafhankelijk en objectief beoordelen of er optimaal rekening is gehouden met de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Wanneer een gemeente of provincie een aanpassing gaat maken aan een bestaande verkeerssituatie of een nieuw verkeersplan heeft ontworpen dienen ze die vooraf bij ons in. Onze verkeerskundigen bekijken het verkeersplan van het onderliggend wegennetwerk en checken dit op alle verkeersveiligheidsrisico’s.

Kijk verder dan de technische kant

Naast de technische kant kijken we ook naar de human factors; hoe verwachten wij dat de verkeersdeelnemer zich gaat gedragen in verschillende situaties? Zien de bestuurders een verkeersbord of worden zij bijvoorbeeld afgeleid door de omgeving?

Deze en meer van dit soort situaties zijn punten waar onze deskundige en gecertificeerde auditor een ontwerp op controleert om de verkeersveiligheid te optimaliseren. De opdrachtgever ontvangt van ons een rapport waar al onze bevindingen in benoemd staan. Deze punten zijn aanbevelingen en geen verplichtingen, de gemeente of provincie is uiteindelijk zelf de verantwoordelijke die een besluit neemt om onze aanbeveling mee te nemen in een vernieuwd ontwerp. Of niet.

De vier fases wanneer je een VVA kan uitvoeren

Auditfase 1: Voorlopig, verkeerskundig of concept-ontwerpen

In deze fase is het ontwerp globaal uitgewerkt. Wij beoordelen het ontwerp, met daarin het dwarsprofiel, het horizontaal en verticaal alignement en de aansluitingen en kruispunttypen. De belangrijkste vraag in deze fase is of het ontwerp in overeenstemming is met de toegekende functies en het gebruik van de weg. En hoe weggebruikers zullen reageren op de verkeerssituatie. Het ontwerp is nog niet tot in detail uitgewerkt, maar in deze fase bekijken we onder anderen of de voorgestelde inrichting en vormgeving passend zijn bij het gewenste en verwachte gebruik van de weg.

Auditfase 2: Gedetailleerd ontwerp, definitief ontwerp of besteksontwerp

In fase 2 van de VVA zijn de plannen in detail uitgewerkt. In deze fase bekijken we of er optimaal rekening is gehouden met de veiligheid van alle verkeersdeelnemers bij bijvoorbeeld markering en bebakening, verlichting, verkeersregelsystemen, bewegwijzering en de inrichting van de berm. Ook bekijken we de verschillende zichtcondities tijdens deze auditfase.

Auditfase 3: Voor de (her)opening

De verkeersveiligheidsaudit voor de (her)opening van een weg is bedoeld om na te gaan of er bij de aanleg niet is afgeweken van het ontwerp en of de afwijkingen invloed hebben op de verkeersveiligheid. Daarnaast bekijken we of er in het echt geen onveilige situaties zijn ontstaan die vooraf niet bekend waren. We controleren het gerealiseerde ontwerp vanuit de optiek van de verschillende vervoerwijzen. Dit doen we met een locatiebezoek, zodat we zelf de verkeerssituatie kunnen beleven.

Auditfase 4: Na de (her)opening of een bestaande verkeerssituatie

Deze fase kan in een bestaande situatie die er al jaren ligt of bij een nieuw geopende situatie. Bij een heropening is het wenselijk om binnen drie tot zes maanden nadat een nieuwe verkeerssituatie in gebruik is genomen de verkeersveiligheidsaudit uit te voeren. Het doel van deze fase is om te controleren of het verwachte gebruik van de weg en het gedrag van de verkeersdeelnemers overeenkomt met het werkelijke gebruik en gedrag. Ook passen we deze fase toe als er klachten of vragen over de veiligheid van de weg bestaan. Of als een verkeerssituatie in het kader van bijvoorbeeld wegonderhoud of het verbeteren van de verkeersveiligheid op het programma staat om te worden gereconstrueerd.

Offerte aanvragen?

Neem vooral contact met ons op om de nieuwe plannen professioneel te laten toetsen. Op deze manier ben je verzekerd van een objectief en onafhankelijk oordeel over de verkeersveiligheid van een nieuw aan te leggen verkeerssituatie of een te wijzigen situatie.
Voor een op maat gemaakte offerte ontvangen wij graag een email met de volgende informatie;

  • De auditfase waarvoor de offerte wordt aangevraagd;
  • Welke voorafgaande audits en auditfasen wel/niet zijn uitgevoerd en wat de reactie en/of besluiten zijn geweest van de opdrachtgever naar aanleiding van die voorafgaande audits;
  • Locatie van het project inclusief nauwkeurige omschrijving van de projectgrenzen;
  • Korte beschrijving van type en doel project;
  • Beschikbare documentatie (ontwerpuitgangspunten), informatie en tekeningen.