Visualisatie gemeente Nissewaard

Factsheet

Wat hebben we gedaan?

Voor de gemeente Nissewaard hebben we verschillende visualisaties gemaakt. De aanleiding voor deze ontwerpen zijn onder andere het masterplan Park Vogelenzang, het beheerplan groen en de Groenstructuurvisie.

Wat is het resultaat?

De kracht van goed vormgegeven verbeeldingen ligt in het overzichtelijk en inzichtelijk maken van de boodschap. Data wordt compact gevisualiseerd en daardoor begrijpelijker.

Het ontwerpen van een visualisatie bestaat uit drie stappen:

  • Het analyseren en structureren van de informatie
  • Het bepalen van het concept, de stijl of huisstijl waarmee je gaat vormgeven
  • Het ontwerpen en opmaken volgens specificaties voor print en/of web.