Verkeersveiligheidsaudit

Wat hebben we gedaan?

We voeren verkeersveiligheidsaudits (VVA’s) uit om risico’s in wegontwerpen en infrastructuurprojecten te identificeren. Onze gecertificeerde auditors, met kennis in verkeerskunde en civiele techniek, beoordelen aspecten zoals weginrichting en verkeersstromen om veiligheid te verbeteren.

Wat is het proces?

Vanaf de start van een project evalueren we wegontwerpen op veiligheidsrisico’s. Onze auditors passen gestandaardiseerde methoden toe om gevaren te spotten en adviseren verbeteringen. Door tijdig aanpassingen te doen, voorkomen we veiligheidsrisico’s bij oplevering.

Wat is het resultaat?

De audits leiden tot verbeterde verkeersveiligheid door vroegtijdige identificatie en aanpak van gevaren. Onze aanbevelingen zorgen ervoor dat projecten voldoen aan veiligheidsnormen, wat resulteert in veiligere wegen voor alle gebruikers.