Verkeersveiligheid

Humanfactors-Rotterdam_Pagina_3

We zetten ons in om de verkeersveiligheid te verbeteren met integrale en toekomstbestendige ontwerpen. Onze focus ligt op het terugbrengen van de menselijke maat in de openbare ruimte. Hierbij houden we rekening met verschillende gebruikers zoals kinderen, ouderen, fietsers en voetgangers. Door hun behoeften centraal te stellen, maken we een veilige en toegankelijke omgeving voor iedereen.

Onze inzet

Bij Exante benaderen we verkeersveiligheid vanuit alle mogelijke hoeken. Door onze kennis van verkeerskundige ontwerpen, aandacht voor menselijke factoren, en grondige verkeersveiligheidsaudits, dragen we bij aan een veiligere leefomgeving.

Verkeerskundige- en stedelijke ontwerpen

Onze ontwerpen dragen bij aan een veiligere leefomgeving. We hebben kennis van de nieuwste richtlijnen om ervoor te zorgen dat onze plannen voldoen aan de laatste inzichten. Waar nodig wijken we af van de richtlijnen om ruimte te geven aan vernieuwing. Zo maken we niet alleen veilige, maar ook toekomstgerichte ontwerpen.

Human Factors in het verkeer

We begrijpen dat menselijke factoren cruciaal zijn voor het verbeteren van verkeersveiligheid. De Human Factors aanpak richt zich op het begrijpen en optimaliseren van verkeerssystemen vanuit menselijk gedrag. Deze benadering analyseert hoe de inrichting van de verkeersomgeving invloed heeft op gedrag en interacties van verkeersdeelnemers. Het doel is het verminderen van menselijke fouten door het ontwerp beter af te stemmen op de verwachtingen en capaciteiten van gebruikers.

Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudits zijn een gestandaardiseerde methode waarbij onafhankelijke auditors verkeersveiligheidsproblemen identificeren. Met audits signaleren we potentiële knelpunten in bestaande wegen of ontwerpen voor nieuwe situaties, waardoor veiligheidsrisico’s vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt. Dit leidt tot minder verkeersongevallen.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.