Verkeersveilige fietsoversteek Rosmalen

rotonde-luchtfoto

Wat hebben we gedaan?

’s-Hertogenbosch ontwikkelt de Groote Vliet in Rosmalen. Het plan voorziet onder andere in een grote middelbare school. Deze zal veel fietsers uit de regio aantrekken, die onder andere de gebiedsontsluitingsweg Laaghemaal moeten oversteken. Exante heeft de gemeente inzicht gegeven in de mogelijkheden van een verkeersveilige fietsoversteek. Hiervoor is eerst het aantal fietsers op de oversteek ingeschat op basis van de herkomst van de leerlingen. Vervolgens zijn de knelpunten bepaalt met een Human Factors analyse. Van drie schetsmatig uitgewerkte oplossingsvarianten is het oplossend vermogen en de ruimtelijke en financiële impact bepaald.

Wat is het proces?

Het project is opgezet in drie stappen. In de eerste stap, genaamd beeldvorming, richten we ons op het verzamelen van cruciale gegevens die nodig zijn om een helder beeld te krijgen van zowel de huidige situatie als de toekomstige gebruiksscenario’s van de oversteekplaats.

De tweede stap worden knelpunten in beeld gebracht en verkennen we alternatieven. Met de inzichten verkregen uit de eerste fase, beoordelen we de huidige toestand van het kruispunt en ontwikkelen we drie alternatieve oplossingen: een verbeterde middengeleider, een rotonde, en een ongelijkvloerse oversteek. Deze alternatieven worden schetsmatig uitgewerkt, met als doel de noodzakelijke aanpassingen en ruimtelijke implicaties in kaart te brengen.

De derde stap gaat in op het maken van een definitief ontwerp.

Wat is het resultaat?

Het onderzoek biedt inzicht in de meest effectieve en veilige fietsoversteek op de Laagemaal – Thorbeckeborch.