Verkeerssimulatie voorrangsplein

Verkeersontwerp VISSIM Geldropseweg Heeze

Wat hebben we gedaan?

Dit jaar stelt de gemeente Heeze de randweg open. Het doorgaande verkeer krijgt daarmee een alternatief voor de route via het centrum van Heeze. Met diverse maatregelen stimuleert de gemeente het verkeer om gebruik te maken van de randweg. Eén van de maatregelen is de aanpassing van het kruispunt Geldropseweg-Muggenberg. Exante onderzocht de kruispuntvariant ‘’voorrangsplein’’. Er werd gekeken naar de capaciteit van het voorrangsplein om het verkeer af te wikkelen, de invloed van de spoorwegovergang op de doorstroming, de effecten van langzaam verkeer op de doorstroming, wachttijden voor verkeer van en naar het centrum, de af- en oprijmogelijkheden vanuit Heeze en de Rulselaan, en de impact van een toename in verkeer via een stresstest.

Wat is het proces?

Het onderzoek bestond uit het simuleren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt. Met behulp van VISSIM zijn de verkeersstromen in beeld gebracht. Hierbij is het ontwerp van een voorrangsplein getoetst. Er zijn vijf simulaties uitgevoerd om gegevens te verkrijgen over wachtrijen en vertragingen.

Wat is het resultaat?

De resultaten van de VISSIM-simulatie en robuustheid van een voorrangsplein zijn beschreven in een rapportage.