Variantenstudie E-Bikeroute

e-bikeroute NS station Lelystad Centrum en Lelystad Airport

Wat hebben we gedaan?

Er is een e-bikeroute gepland tussen NS station Lelystad Centrum en Lelystad Airport om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren. Dit is een deel van het mobiliteitsmanagement op Lelystad Airport Businesspark en Lelystad Airport. De route is bedoeld om de verbinding tussen Lelystad, de bedrijventerreinen rond de A6, en de Lelystad Airport te verbeteren.

Er is een variantenstudie uitgevoerd om alternatieven voor de oorspronkelijk voorgestelde route te onderzoeken. De route is vooral bedoelt voor snelle e-bikes. In de studie zijn drie mogelijke routes onderzocht.

Wat is het proces?

Er zijn drie alternatieve routes onderzocht, waarbij overlast, voldoen aan voorwaarden van vorm, sociale veiligheid, materiaalkeuze, gewenst gebruik, en impact op verkeersafwikkeling zijn beoordeeld

De resultaten en conclusies van de studie zijn gedeeld met belanghebbenden. Het proces van inhoudelijke onderzoeken en participatie was bedoeld om een voorkeursalternatief te kiezen.

Wat is het resultaat?

Het uiteindelijke doel is om uit de alternatieven één voorkeursroute te kiezen, die vervolgens wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor een besluit.