Urk – Ontsluiting maritieme servicehaven

Wat hebben we gedaan?

De gemeente Urk heeft samen met de projectgroep Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het lokale maritieme en visserijbedrijventerrein. Er is een ontsluitingsvariant voor de MSNF-haven voorgesteld. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, dat strategisch gelegen is aan de binnenzijde van de dijk dicht bij de MSNF. Exante ondersteunde gemeente Urk met een variantenstudie. Dit is een solide basis voor de uiteindelijke besluitvorming rond de ontsluiting van de MSNF en het aangrenzende bedrijventerrein. Door de alternatieven zorgvuldig tegen elkaar af te wegen, streeft de gemeente Urk ernaar een toegankelijke, efficiënte en toekomstbestendige ontsluiting te realiseren die de groei en ontwikkeling van de maritieme en visserijsectoren optimaal ondersteunt.

Wat is het proces?

Allereerst zijn we gestart met het opstellen van twee schetsontwerpen. De ontwerpen zijn uitgewerkt in zowel een lengteprofiel als een dwarsdoorsneden. Het ontwerp is tevens getoetst met onze rijcurve tool. Dit maakt rijlijnen van verkeer visueel. Tot slot zijn kostenramingen opgesteld voor de ontwerpen.

Wat is het resultaat?

Uitgewerkt ontwerpt met bijpassende kostenramingen. Hiermee kan gemeente Urk een gedegen keuze maken voor Maritieme Servicehaven Noordelijk.