Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk

Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk

Wat hebben we gedaan?

Fietsen tussen Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg gaat een stuk comfortabeler dankzij de F261. Deze snelfietsroute, ook wel de ‘Hart van Brabantroute’ genoemd, bestaat bijna overal uit brede, vrijliggende fietspaden en een nieuwe fietstunnel bij de Efteling. Exante hielp bij het ontwerpen van dit traject tot een definitief ontwerp.

Wat is het proces?

Inventarisatie waarin gegevens, wensen, randvoorwaarden en eisen duidelijk zijn gemaakt. Specifieke onderdelen hierin zijn: grondeigendommen, aanwezigheid van bomen, kabels & leidingen, openbaar vervoer, hulpdiensten, vaststellen van wegcategorisering, input van gemeentelijke disciplines. De inventarisatie resulteert in een samenvatting, knelpuntenanalyse en oplossingsrichtingen.

Met de ontwerpuitgangspunten scherp, is een voorlopig ontwerp opgesteld. Voor het creëren van draagvlak zijn externe stakeholders betrokken bij het voorlopig ontwerp. In een eerder stadium zijn wensen opgehaald. Deze wensen zijn vertaald in het voorlopig ontwerp. In deze fase krijgen stakeholders de mogelijkheid om te reageren op de ontwerpen of hun inbreng goed is verwerkt. Dit is vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Wat is het resultaat?

Dit onderzoek resulteerde in een definitief ontwerp dat aansluiting biedt op de bestekstekening. De uitwerking in Civil3D is efficiënt voor de vervolgfasen. Namelijk het bepalen van kosten en het opstellen van een grondbalans.

Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk