Second opinion snelfietsroute F67

Snelfietsroute F67

Wat hebben we gedaan?

Voor het project F67 Bergeijk-Veldhoven-stedelijk gebied voerden wij een second opinion uit op het voorlopig ontwerp van het voorkeurstracé. Aanleiding hiervoor waren twijfels rondom het design bij de Onze Lieve Vrouwedijk en het viaduct over de rijksweg A67. Er was een essentiële vraag of het ontwerp aanpassingen behoefde en of dit technisch haalbaar was. Het voorlopig ontwerp had namelijk geen fietsrelatie met Waalre.

Wat is het proces?

Naast het beoordelen van het voorkeursalternatief analyseerden we ook een drietal alternatieve varianten. Vanuit onze expertise in ontwerp, data en advies werkten we de vier varianten op schetsniveau uit. Een grondige locatie-inventarisatie verschaftte inzicht in de impact van de snelfietsroute. Hierbij werden de essentiële infrastructurele maatregelen en mogelijke knelpunten geïdentificeerd. Na deze fase beoordeelden we de varianten integraal, waarbij we diverse informatie- en databronnen gebruikten.

Wat is het resultaat?

De second opinion toonde aan dat het voorkeurstracé zowel inpasbaar als technisch mogelijk is. Om technische inpasbaarheid te garanderen, pasten we het ontwerp op enkele punten aan. Uit de integrale beoordeling van de vier varianten kwam ook naar voren dat het voorkeurstracé de beste optie blijft binnen deze afwegingen. Hierdoor bevestigt de second opinion de sterkte en haalbaarheid van het voorkeurstracé als snelfietsroute.