Verkeersruimtelijke analyse Oolderweg - Roermond

Wat hebben we gedaan?

Op het kruispunt Oolderweg-Offerkamp heeft in maart een ongeval met een jonge fietser plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld over de huidige inrichting van de weg als geheel en het kruispunt Oolderweg-Offerkamp in het bijzonder. Op het eerste gezicht is de weg conform de richtlijnen ingericht. Exante onderzocht waar op het traject knelpunten bestaan die leiden tot verkeersonveiligheid. in dit onderzoek is verder gekeken dan alleen de infrastructuur van de weg zelf.

Wat is het proces?

Het onderzoek is opgezet in drie stappen. De eerste stap is het inventariseren van het traject. Tijdens een schouw dag is door verkeerskundige een beeld van de verkeerssituatie gevormd. Hierbij is onderscheid gemaakt in infrastructurele elementen, schoolomgeving, verkeersgedrag en omgevingsinvloeden.

Op basis van de schouw is bepaald waar, welke soort ongevallen voor kunnen komen. Aan de hand van een bibliotheek met ongevallen-hypothesen en de resultaten uit de schouw, zijn de mogelijke ongeval oorzaken vastgesteld. De oorzaken zijn daarbij niet alleen gezocht in het wegontwerp, maar ook in de omgevingsinvloeden.

Tot slot zijn de resultaten uit de schouw vertaalt naar mogelijke maatregelen.

Wat is het resultaat?

Dit onderzoek biedt inzichten in de knelpunten en verkeerveiligheid van zowel objectieve- als subjectieve aard.