Randweg Klundert

Wat hebben we gedaan?

We hebben het conceptontwerp van de randweg herzien en aangepast. Tijdens dit proces hebben we ook de technische details verfijnd. Het definitieve voorlopige ontwerp is nu klaar, ontwikkeld met het programma Civil3D voor duidelijkheid in ontwerpvraagstukken. De ontwerpen voor de kernoplossingen zijn ook uitgewerkt.

Wat is het proces?

Het proces begon met het conceptontwerp, gevolgd door besprekingen die leidden tot aanpassingen. We hebben een civieltechnische verdieping uitgevoerd en dit alles verwerkt in een definitief voorlopig ontwerp. Civil3D hielp ons om de ontwerpopgaven duidelijk te presenteren. De focus lag op het verbeteren van de randweg zonder een volledige reconstructie, maar met verkeersmaatregelen en aanpassingen aan kruispunten.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een definitief ontwerp voor de randweg, inclusief een kostenraming. Dit ontwerp verbetert de verkeersdoorstroming en veiligheid met minimale aanpassingen aan de bestaande route. We hebben de verkeersmaatregelen en kruispunt aanpassingen zo ontworpen dat ze effectief zijn zonder de noodzaak voor grote reconstructies.