Ovonde Eersel

Ovonde Eersel

Wat hebben we gedaan?

De gemeente Eersel heeft Exante gevraagd voor werkzaamheden in verband met de herinrichting van de N284, derde fase. Het project omvat het ontwerpen en testen van drie varianten voor het kruispunt N284 – Nieuwstraat – Kerver, inclusief gedetailleerde microsimulatie in VISSIM en een analyse van kabels en leidingen.

Wat is het proces?

Er zijn drie ontwerpvarianten voor het kruispunt N284 – Nieuwstraat – Kerver opgesteld. Om de haalbaarheid te testen, werden de ontwerpen gedetailleerd uitgewerkt in Autocad en geanalyseerd met een microsimulatie in VISSIM. Verkeersgegevens werden grotendeels door de gemeente aangeleverd, met een optie voor aanvullende visuele tellingen. Een robuustheidstoets bepaalde de capaciteit en grenzen van het ontwerp.

Wat is het resultaat?

Het eindresultaat bevatte de oplevering van drie varianten in de vorm van schetsontwerpen en microsimulaties in VISSIM. De Ovonde variant is uiteindelijk gerealiseerd.