Herinrichting ruimte traverse

Nistelrode-shared-space-
Ontwerp Shared Space- nistelrode

Wat hebben we gedaan?

In de kern Nistelrode hebben we de gemeente Bernheze ondersteund met het verder onderbouwen van de keuze voor een “Shared Space light”. Als uitwerking van de Visie op Verkeer onderzochten zij een herontwerp van ’t Laar. De aanpak was gericht op het inzichtelijk maken van de keuzes rondom dit ontwerp, vooral gezien het ontbreken van vastgelegde ontwerprichtlijnen voor Shared Space, en het overbrengen van deze visie op raadsleden en belanghebbenden.

Wat is het proces?

In het onderzoek is als eerst een grondige analyse en argumentatie opgesteld waarom een “Shared Space light” model de voorkeur kreeg boven een traditioneel ontwerp van ’t Laar. Dit hield in dat de keuzes die leidden tot deze voorkeur zowel conceptueel als visueel inzichtelijk werden gemaakt voor belanghebbenden en raadsleden. Om deze keuzes te verduidelijken zijn de ontwerpen vertaald naar 2D en 3D visualisaties. Dit geeft inzichten wat de voor- en nadelen zijn.

Daarnaast werd in het proces aandacht besteed aan het presenteren van deze bevindingen tijdens bijeenkomsten met raadsleden en belanghebbenden. Met als doel, duidelijkheid scheppen over het concept ‘’Shared Space’’ en het creëren van draagvlak bij belanghebbende. Dit gaf input voor het realiseren van een uiteindelijk ontwerp.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van dit proces is een gedetailleerde onderbouwing van de keuze voor een “Shared Space light” ontwerp voor ’t Laar, waarbij belangrijke aandachtspunten en nadelen inzichtelijk zijn gemaakt.