Verschillende gemeentes

Parkeren

Onderzoek

Is er genoeg parkeer-gelegenheid?

Veel woongebieden kampen met een hoge parkeerdruk. Dit komt omdat het autobezit per huishouden is toegenomen, maar de ontwikkeling van het aantal parkeerplaatsen is achtergebleven.

Bewoners ergeren zich aan het gebrek aan parkeergelegenheid en die hoge parkeerdruk zorgt voor verkeersoverlast. Wij bieden een uitkomst

Over het onderzoek

Onderbouwingen

Een goed inzicht in het aanbod en gebruik van parkeerplaatsen is belangrijk voor het onderbouwen en evalueren van een ontwikkeling of het parkeerbeleid. Het uitvoeren van een onderzoek is daarbij van groot belang.

Analyse en veldwerk

Tijdens de onderzoeken wordt de benodigde parkeervraag berekend en voeren wij meerdere waarnemingen uit. Onze vaste groep enthousiasten en ervaren waarnemers telt niet alleen de auto’s, ze koppelen deze ook aan een parkeerlocatie en tijdstip. Zo krijgt u een helder inzicht in de parkeersituatie van het gebied. Als aanvulling is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de parkeerduur, het parkeermotief en de herkomst van de parkeerders. Dit heeft tot nu toe geleid tot gedegen analyses en onderzoeksresultaten voor onze opdrachtgevers.