Inpassing snelfietsroute F2

snelfietsroute F2

Wat hebben we gedaan?

De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan de aanleg van snelfietsroute F2, tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Het doel van de fietsroute is de fietstocht tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch sneller, comfortabeler en veiliger te maken. Hierin heeft Exante advies gegeven bij het optimaliseren van het ontwerp.

Wat is het proces?

In het voortraject zijn de eerste ontwerpen van de F2 opgesteld. Deze ontwerpen zijn beoordeeld binnen kaders van multidisciplinaire aard. In workshops zijn de ontwerpen uitvoerig besproken hierdoor werden de kansen en risico’s snel inzichtelijk. Dit gaf input voor de ontwerpoptimalisaties waarin zowel 2D- als 3D-ontwerpen met behulp van Civil3D zijn opgesteld. De aanpassingen zijn tot slot in een kostenraming opgesplitst volgens de SSK-methodiek.

Wat is het resultaat?

Met dit onderzoek is een kwalitatieve beoordeling gegeven op het verkeerskundig- en stedelijk ontwerp. De beoordeling en verzamelde informatie is vervolgens vertaald naar een voorlopig ontwerp.