Infrastructuur Eindhoven Noordwest

Wat hebben we gedaan?

Het wegenstructuurproject van Brainportpark in de Challengevariant omvatte 8 kilometer weg en 10 civiele kunstwerken. Het Definitief Ontwerp was een uitwerking van het Voorlopig Ontwerp met vastgestelde details en materialen. Het project verbeterde de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en bedrijventerreinen door aanpassingen aan de infrastructuur in Brainport Park. Dit omvatte onder andere de opwaardering van de Antony Fokkerweg en de aanleg van nieuwe wegverbindingen. Het gebied lag hoofdzakelijk in de gemeente Eindhoven en had raakvlakken met andere projecten zoals De Groene Corridor en InnovA58.

Wat is het proces?

Het project startte met het opstellen van verschillende ontwerpen voor 8 kilometer weg en 10 kunstwerken in Brainportpark. Hierop volgden aanpassingen aan de infrastructuur, waaronder de opwaardering van de Antony Fokkerweg.

Wat is het resultaat?

Het resultaat was een verbeterde infrastructuur in Brainportpark in Eindhoven Noordwest