Human factors analyse Rotterdam

Humanfactors-Rotterdam_Pagina_3
Human factors model

Wat hebben we gedaan?

We hebben een gedetailleerde methode ontwikkeld voor veertien locaties in Rotterdam om subjectieve verkeersonveiligheid aan te pakken. Eerst onderzochten we de oorzaken van onveiligheid. We gebruikten enquêteresultaten, het Rotterdams voorspelmodel voor verkeersveiligheid, analyses van infrastructurele afwijkingen en een human factors analyse. Daarna stelden we maatregelen voor. De maatregelen zijn gebaseerd op subjectieve en objectieve veiligheidsproblemen.

Wat is het proces?

Het onderzoek start met het verzamelen van de benodigde gegevens, waaronder een overzicht van de veertien locaties, verkeersongevallenstatistieken, Rotterdams voorspelmodel voor verkeersveiligheid, en de door enquêtes aangegeven oorzaken van verkeersonveiligheid. Na het verzamelen van deze gegevens hebben we een grondige analyse uitgevoerd, resulterend in een factsheet per locatie met daarin de oorzakenanalyse en een eerste maatregelen-voorstel. De voorstellen zijn besproken met stakeholders en gebaseerd op hun feedback aangepast. De finale maatregelen zijn uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. En na verdere discussie en aanpassing, in definitieve factsheets opgeleverd.

Wat is het resultaat?

Het resultaat bestaat uit concrete, realistische, en gerichte verbetervoorstellen voor de veertien als meest verkeersonveilig ervaren locaties in Rotterdam. Deze voorstellen zijn gepresenteerd in de vorm van factsheets per locatie, met daarin een duidelijk overzicht van de geïdentificeerde oorzaken van onveiligheid, de voorgestelde maatregelen, en visuele schetsen of standaardoplossingen waar nodig.