Herinrichting Wilhelminaplein

Herinrichting Wilhelminaplein
Herinrichting Wilhelminaplein

Wat hebben we gedaan?

Het Wilhelminaplein in Roermond is ingericht als parkeerterrein. In opdracht van de gemeente Roermond is onderzocht wat de kwaliteitsverbeteringen zijn op het plein. Aandachtspunten zijn het behouden van een monument en meer ruimte geven voor groen. De functie van het plein blijft overwegend parkeerterrein.

Wat is het proces?

Een inventarisatie van voorgaande ontwerpen, ambities, wensen en locatie kabels & leidingen zijn de basis van dit ontwerp. Na het scherpstellen van de ontwerpuitgangspunten zijn meerdere schetsvarianten opgesteld. De ontwerpen zijn onderbouwd met een ontwerptoelichting.

Na het vaststellen van één schetsontwerp is het ontwerp vertaald tot een definitief schetsontwerp.

Wat is het resultaat?

Het onderzoek resulteert in een ontwerp met ontwerpnotitie. Het ontwerp is tot slot in een 2D visualisatie opgemaakt.