Herinrichting schoolomgeving

Ontwerp Spoorlaan - presetatietekening

Wat hebben we gedaan?

In 2018 stond de Schoolstraat – Spoorlaan op de planning. beide wegen zijn woonstraten met een aantal bijzondere voorzieningen. Waaronder het gemeentehuis, marktplein, basisschool en een begraafplaats. Bij het herontwerp is actief samenwerking gezocht met de omgeving. Dit bood kansen om te komen tot een plan wat de karakteristiek en identiteit van de straten versterken en concreet maatregelen biedt voor een soepele uitvoering.  

Wat is het proces?

Voor de herinrichting zetten we in op een duurzaam ontwerp dat de lokale omgeving respecteert en de gemeenschapsbeleving versterkt. Onze aanpak focust op het behouden van de dorpsidentiteit en het verhogen van de verblijfskwaliteit. Hierbij zijn we gestart met een bomeneffectrapportage langs de Schoolstraat om de vitaliteit en het ontwerpkader van het groen te bepalen.

Via een Themagerichte Aanpak identificeerden we snel ontwerpkaders, waarbij we door co-creatie met stakeholders tijdens ontwerpdagen gezamenlijk aan het ontwerp werkten. Knelpunten pakten we stapsgewijs aan, om de voortgang te waarborgen.

De uitvoeringsfase was gericht op minimale overlast en optimale afstemming met betrokkenen, gesteund door een risicoanalyse en strakke projectbeheersing. Als centraal aanspreekpunt zorgden we voor heldere communicatie en wekelijkse updates, waardoor vertrouwen en een soepel verloop van het project centraal stond.

Wat is het resultaat?

Het project resulteerde in een herinrichting waarin de omgeving veel  zeggenschap had op het ontwerp.