Herinrichting Eindhovenseweg Valkenswaard

Eindhovenseweg noord herinrichting

Wat hebben we gedaan?

De Eindhovenseweg-Noord wordt opnieuw ingericht. De herinrichting heeft twee doelen. De aanpak van het waterprobleem en de regulering van doorgaand verkeer. De installatie van een nieuw rioolsysteem, vergroening van de openbare ruimte, en ontharding voor betere waterafvoer helpt hierbij. Daarnaast is de wens om de weg af te waarderen naar een woonstraat.

Wat is het proces?

In het inrichtingsplan is rekening gehouden met verschillende randvoorwaarden, zoals het aanpakken van wateroverlast door een verbeterd rioolsysteem, het vergroenen van de openbare ruimte, het behouden van de parkeercapaciteit, het verbeteren van fietsvoorzieningen, en het zorgen voor een groenere uitstraling. Een essentieel onderdeel van het proces was het uitvoeren van een participatieproces met bewoners en belanghebbenden, waarbij zorgvuldigheid in communicatie, participatie en uitvoering werd geprioriteerd boven snelheid. Daarnaast zijn er tussentijds kostenramingen opgesteld. Dit gaf inzicht in de financiële haalbaarheid.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een heringerichte Eindhovenseweg-Noord die niet alleen de wateroverlast effectief aanpakt door middel van verbeterde afvoercapaciteit, vergroening en ontharding, maar ook het sluipverkeer vermindert door de weg af te waarderen tot een woonstraat. Dit verbetert de leefbaarheid voor de lokale gemeenschap aanzienlijk. Daarnaast voldoet de herinrichting aan de gestelde randvoorwaarden zoals het behoud van parkeercapaciteit, verbeterde fietsvoorzieningen, en een groenere uitstraling van de openbare ruimte.

Ontwerp Eindhovenseweg