GOW30 categorisering

Afwegingskader GOW30
GOW30

Wat hebben we gedaan?

Voor de gemeente Eersel voerden wij een onderzoek uit naar de wegcategorisering in de kern. Hiermee werd duidelijk in welke categorie de wegen ingedeeld zijn. Hiervoor hebben we het afwegingskader 30km/uur van het CROW toegepast.

Wat is het proces?

Met het onderzoek hebben we aangetoond of de wegcategorisering in Eersel nog geschikt is. Om dit te beoordelen maken we gebruik van het BBMA-verkeersmodel. Enkelen woningbouwontwikkelingen ontbreken in het model. Met een theoretische benadering zijn is de impact van de woningbouwontwikkeling toegevoegd. We verzamelden aanvullende data over verwachte verkeersintensiteiten van geplande woningbouwlocaties met CROW-kencijfers en combineerden deze met het BBMA-model om toekomstige intensiteiten te schatten. Met GIS hebben we deze aanvullende gegevens, inclusief profielruimte, schoolomgevingen en fietsvoorzieningen, gecombineerd met het verkeersmodel. Deze informatie in combinatie met een veldonderzoek, vormt de basis om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de wegcategorisering.

Wat is het resultaat?

Het onderzoek bood duidelijkheid in de noodzaak tot herziening van de wegcategorisering in de kern van Eersel. Dit is gebaseerd op een grondige analyse en afweging van de huidige en toekomstige verkeerssituatie. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in en om Eersel.