Fietsnetwerk gemeente Land van Cuijk

Wat hebben we gedaan?

De gemeente Land van Cuijk onderzoekt het fietsnetwerk. In samenwerking met een werkgroep van diverse inwoners hebben we een onderzoek uitgevoerd. Met als doel het bereiken van een eenduidig beeld van de hoofdfietsroutes en de aanpak van knelpunten. Hiervoor is het fietsnetwerk van de gemeente kritisch bekekenen.

Wat is het proces?

De start van het onderzoek bestaat uit het verzamelen van een lijst van dertig potentieel problematische locaties voor fietsers. In samenwerking met de werkgroep is dit teruggebracht tot twintig prioritaire locaties. Een bureaustudies, ongevalgegevens, afwijkingen van richtlijnen en foto’s te analyseren, brengen we knelpunten in kaart. De kaart geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie en de potentiële verbeteringen, met nadruk op zowel de fysieke als de menselijke aspecten van fietsmobiliteit.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van onze samenwerking is een gedetailleerde factsheet voor verschillende locaties in de gemeente. De factsheet geeft een duidelijk overzicht van de problematiek, de voorgestelde verbeteringen, en de verwachte voordelen. Door de combinatie van technische expertise en lokale kennis hebben we een reeks praktische en innovatieve oplossingen kunnen ontwerpen die de fietsveiligheid en -ervaring.