Gemeente Cuijk

Fiets
netwerk

Bewonerswerkgroep

Verbetering fietsnetwerk

In de gemeente Cuijk werkt een betrokken bewonerswerkgroep samen aan een verbetering van het fietsnetwerk. Dit is tot stand gekomen naar aanleiding van een burgerinitiatief en een raadsmotie. Voor de verbetering van het netwerk heeft de werkgroep knelpunten in het fietsnetwerk aangegeven.

Exante begeleidt de werkgroep met dit onderzoek en ondersteunt bij de uitwerking en het advies. Dit doen wij niet met een dikke, wollige rapportage maar in sprekende factsheets en ontwerpen