Fietsers in de voorrang

Fietsers in de voorrang
fietsers in voorrang tilburg
fietsers in voorrang tilburg

Wat hebben we gedaan?

Gemeente Tilburg geeft fietsers voorrang en herontwerpt hiervoor de rotondes. We hebben de benodigde aanpassingen voor 18 rotondes in Tilburg, 5 in Goirle, en 6 op bedrijventerreinen geanalyseerd en in kaart gebracht. Daarnaast onderzochten we de maatregelen en kosten die deze aanpassingen met zich meebrengen.

Wat is het proces?

Analyse en Ontwerp: We maakten voor elke rotonde een voorlopig ontwerp dat de wijzigingen in de voorrangssituatie voor fietsers weergeeft.

Kostenraming: We stelden een gedetailleerde kostenraming op voor de aanpassingen per rotonde.

Veiligheidsbeoordeling: We beoordeelden of extra maatregelen nodig zijn om de veiligheid op rotondes te garanderen, met speciale aandacht voor de dode hoek problematiek op bedrijventerreinen.

Kwaliteitseisen: We voerden een kritische evaluatie uit van de huidige kwaliteitseisen, met aanbevelingen voor mogelijke aanscherping, gebruikmakend van CROW-richtlijnen en de Tilburgse kwaliteitseisen.

Wat is het resultaat?

Dit rapport met bijbehorende ontwerpen biedt een solide basis voor besluitvorming en verdere planning voor gemeente Tilburg, zodat de voorrangssituatie voor fietsers op rotondes herzien wordt. Daarnaast zijn de kosten voor de herziening in beeld gebracht.