Fietsbrug rotonde

Fietsbrug Vught

Wat hebben we gedaan?

In samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Vught hebben we ons gericht op het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de rotonde Postweg. Door een combinatie van verkeerskundige aanpassingen, zoals de transformatie van een enkelstrooksrotonde naar een knierotonde met een bypass, en het realiseren van twee fietsbruggen voor een veiligere oversteek, streven we naar een optimale verkeersdoorstroming en veiligheid voor alle weggebruikers.

Wat is het proces?

De projectstart omvatte het verzamelen van huidige verkeersgegevens. Door gesprekken met belanghebbenden en het uitvoeren van een second opinion, hebben we een gedetailleerd inzicht gekregen in de behoeften en uitdagingen van het gebied. De maatregelen zijn vervolgens uitgewerkt in technische tekeningen en doorgerekend in een verkeersmodel. Bij de inpassing is rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen en de ruimtelijke inpassing binnen het bestaande stadsbeeld.

Wat is het resultaat?

Voor de gemeenten hebben we een doordacht ontwerp opgeleverd dat niet alleen de verkeersveiligheid en -doorstroming verbetert maar ook rekening houdt met de leefbaarheid van de omgeving. De nieuwe rotonde en de ongelijkvloerse fietsoversteken vergroten de veiligheid voor fietsers en verminderen de wachttijden voor automobilisten