Alternatievenonderzoek herinrichting

Alternatievenonderzoek herinrichting ontwerp 3D visualisatie
Alternatievenonderzoek herinrichting ontwerp 3D visualisatie

Wat hebben we gedaan?

Het dorp Reeuwijk-Brug werd in het verleden zwaar belast door gemotoriseerd verkeer op de routes Raadhuisweg – Zoutmansweg. Hiervoor is inmiddels een randweg aangelegd. Met het idee dat zwaar verkeer over de randweg gaat rijden. In de praktijk bood dit niet de gewenste oplossing. Een herontwerp van de Raadhuisweg – Zoutmansweg kan dit probleem mogelijk oplossen. Exante heeft de verbetervoorstellen nader bekeken met speciale aandacht voor de fietser.

Wat is het proces?

Het ontwerp is getoetst aan de CROW-richtlijnen en ontwerpvoorstellen van Fietsberaad. In een werksessie zijn de inzichten met de gemeente besproken. Op basis van de werksessie en een studie naar landelijke richtlijnen voor fietsvoorzieningen is een alternatieven notitie opgesteld.

Wat is het resultaat?

Het onderzoek geeft inzicht in de effectiviteit van de verbetervoorstellen. Met een 3D visualisatie is het effect van de maatregelen in beeld gebracht.