Aankomst van de bezoeker in Gorinchem

Wat hebben we gedaan?

Het project ‘Aankomst van de bezoeker’ focust op het verbeteren van de reiservaring naar de vesting door middel van ‘wayfinding’. Door de omgeving van de weg te integreren, worden traditionele bewegwijzering en bebording verminderd of beter ingepast. Samenwerking tussen de gemeente Gorinchem, GCM en Exante resulteert in een inrichtings- en beeldkwaliteitsadvies. Dit advies verbetert routekeuzegedrag en informatievoorziening, en geeft de routes naar de vesting meer kwaliteit en betekenis

Wat is het proces?

In het ‘Aankomst van de bezoeker’ project werden interviews gehouden met stakeholders zoals de gemeente en wegbeheerders om inzicht te verkrijgen in bestaand beleid en verwachtingen. De huidige wayfinding naar de vesting werd geanalyseerd en ideale aankomstroutes voor verschillende vervoerswijzen werden geschetst. Op basis hiervan werd een longlist van maatregelen opgesteld en deze werd geprioriteerd op haalbaarheid en effectiviteit. Gedurende het proces werden de gemeente, GCM en wegbeheerders betrokken en werden dialogen gevoerd met ondernemers voor waardevolle feedback. De geselecteerde maatregelen werden uitgewerkt in gedetailleerde schetsontwerpen en deze werden ter goedkeuring voorgelegd aan het gemeentelijk planteam en GCM, waarna werd afgerond na één aanpassingsronde.

 

 

Wat is het resultaat?

Het resultaat van het project ‘Aankomst van de bezoeker’ is een verbeterde informatieve omgeving door integratie van de weg en haar omgeving. Dit maakt traditionele informatieve maatregelen overbodig of beter inpasbaar, wat leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit en een betere reisbeleving naar de vesting. Het inrichting- en beeldkwaliteitsadvies draagt bij aan gewenst routekeuzegedrag en verhoogde informatievoorziening.