3D animatie Pontonniersweg

Wat hebben we gedaan?

Voor het project Pontonniersweg in Papendrecht is er een 3D-animatie gemaakt om zo een  duidelijk beeld te krijgen van de reconstructie.

Wat is het proces?

Allereerst is het CAD-ontwerp voorbereid, een gedetailleerd 3D-model gemaakt en een 1 tot 1,5 minuut durende video-animatie geproduceerd. Voor de productie van de video-animatie is samengewerkt met een gespecialiseerde partij.

Wat is het resultaat?

Dit project heeft ervoor gezorgd dat belanghebbenden een goed en realistisch beeld hebben gekregen van de toekomstige situatie van de Pontonniersweg na de reconstructie.