Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid We zetten ons in om de verkeersveiligheid te verbeteren met integrale en toekomstbestendige ontwerpen. Onze focus ligt op het terugbrengen van de menselijke maat in de openbare ruimte. Hierbij houden we rekening met verschillende gebruikers zoals kinderen, ouderen, fietsers en voetgangers. Door hun behoeften centraal te stellen, maken we een veilige en toegankelijke omgeving […]

Verkeersveiligheid Meer lezen »

GOW30

Introductie GOW30 Wat is GOW30? GOW30 staat voor Gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 30 km/h. Deze wegen zijn ontworpen om de veiligheid en leefbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren door de snelheid te verlagen. Doelstellingen en voordelen van GOW30 De belangrijkste doelstelling van GOW30 is het bevorderen van verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefomgeving.

GOW30 Meer lezen »

VISSIM microsimulatie fiets fietstunnel

Verkeerssimulatie en -analyse

Verkeerssimulatie en -analyse https://exante.nl/wp-content/uploads/2024/04/VISSIM-fietstunnel-microsimulatie.webm Onze verkeerssimulatie- en analyses helpen bij het optimaliseren van verkeersstromen en het verbeteren van ontwerpen. Wij maken gebruik van VISSIM Wat is VISSIM? VISSIM is een geavanceerde verkeerssimulatiesoftware die wereldwijd gebruikt wordt door ingenieurs en verkeerskundigen om de doorstroming van verkeer op kruispunten te analyseren. Deze software stelt ons in staat

Verkeerssimulatie en -analyse Meer lezen »

Infrastructuur Eindhoven Noordwest

Infrastructuur Eindhoven Noordwest Wat hebben we gedaan? Het wegenstructuurproject van Brainportpark in de Challengevariant omvatte 8 kilometer weg en 10 civiele kunstwerken. Het Definitief Ontwerp was een uitwerking van het Voorlopig Ontwerp met vastgestelde details en materialen. Het project verbeterde de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en bedrijventerreinen door aanpassingen aan de infrastructuur in Brainport Park.

Infrastructuur Eindhoven Noordwest Meer lezen »

Vijftaks-turbo rotonde Oosterhout

Vijftaks-turbo rotonde Wat hebben we gedaan? Voor de vijftaks-turborotonde Bromtol in de gemeente Oosterhout heeft Exante het ontwerp opgesteld. Veiligheid en begrijpelijkheid vormden de belangrijkste uitgangspunten. Wat is het proces? De gemeente Oosterhout zocht naar een oplossing voor hun drukke rotonde met vijf aansluitingen die aan zijn capaciteitslimiet zat. Na afwijzing van twee ontwerpen, vond

Vijftaks-turbo rotonde Oosterhout Meer lezen »

Ovonde Eersel

Ovonde Eersel

Ovonde Eersel Wat hebben we gedaan? De gemeente Eersel heeft Exante gevraagd voor werkzaamheden in verband met de herinrichting van de N284, derde fase. Het project omvat het ontwerpen en testen van drie varianten voor het kruispunt N284 – Nieuwstraat – Kerver, inclusief gedetailleerde microsimulatie in VISSIM en een analyse van kabels en leidingen. Wat

Ovonde Eersel Meer lezen »

Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudit Wat hebben we gedaan? We voeren verkeersveiligheidsaudits (VVA’s) uit om risico’s in wegontwerpen en infrastructuurprojecten te identificeren. Onze gecertificeerde auditors, met kennis in verkeerskunde en civiele techniek, beoordelen aspecten zoals weginrichting en verkeersstromen om veiligheid te verbeteren. Wat is het proces? Vanaf de start van een project evalueren we wegontwerpen op veiligheidsrisico’s. Onze auditors

Verkeersveiligheidsaudit Meer lezen »

Randweg Klundert

Randweg Klundert Wat hebben we gedaan? We hebben het conceptontwerp van de randweg herzien en aangepast. Tijdens dit proces hebben we ook de technische details verfijnd. Het definitieve voorlopige ontwerp is nu klaar, ontwikkeld met het programma Civil3D voor duidelijkheid in ontwerpvraagstukken. De ontwerpen voor de kernoplossingen zijn ook uitgewerkt. Wat is het proces? Het

Randweg Klundert Meer lezen »