GOW30 scan

Afwegingskader GOW30
GOW30

Wat hebben we gedaan?

Binnen de bebouwde kom zijn er op dit moment alleen erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Daarin hebben erftoegangswegen een verblijfsfunctie, op de weg is er menging van verkeersstromen met een snelheidslimiet 30 km/h. Gebiedsontsluitingswegen hebben een verkeersfunctie. De weg is gescheiden in verkeersstromen met een snelheidslimiet van 50 km/h.

In het stedelijk ontwerp zijn er wegen die zowel een verblijfsfunctie als stroomfunctie vervullen. Om die reden is een nieuwe categorie geïntroduceerd. Namelijk gebiedsontsluitingsweg 30. De GOW30 scan biedt handvatten voor de juiste inrichtingskenmerken van de weg.

Wat is het proces?

Met de GOW30 scan tonen we aan of de huidige wegcategorisering nog geschikt is. Om hier uitspraak over te doen beoordelen we eerst de huidige weg. Hier gebruiken we de inrichtingsprofielen van het CROW bij. De volgende stap is een beoordeling van de weg met behulp van het afwegingskader 30 km/u. Daarin behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Bepaald de functie van de weg
  • Los de dubbelfunctie op;
  • Is het nodig om de verkeersfunctie te faciliteren?
  • Bepaal maximumsnelheid op wegen met een verkeersfunctie
  • Netwerkcheck en optimalisatie
  • Koppeling beheer en onderhoud

Wat is het resultaat?

Met de GOW30 scan krijgen wegbeheerders inzicht in de snelheid en functie van wegen uit de gemeente.

De keuze voor functie en snelheid is bepalend voor de geldende richtlijnen waardoor voor zowel bestuur, gemeente, belangenorganisaties, bewoners en andere externe partijen duidelijk is welke inrichtingskenmerken van toepassing zijn op de wegen.

Interesse in een scan of meer informatie?

Neem contact op met collega via Roel.koenraad@exante.nl of stuur een bericht naar info@exante.nl